WDVNET - Kapcsolat a nagykereskedéssel

A WDVNET programcsomag jelenleg Coop partner boltok és nagykereskedések kapcsolatait támogatja, azonban igény esetén más jellegű kiskereskedések számára is tudjuk ajánlani.

Ismerje meg, hogyan működik a WDVNET Coop Partnereink esetén!

A PRO-COOP-pal történő adatkapcsolatot biztosító program támogatja a legfrissebb információk (cikklisták, árközlések, akciók, számlák) átvételét és a boltok rendeléseinek leadását, valamint a központban feldolgozott adatokból olyan gazdálkodási információk kinyerését, melyek idáig nem vagy csak nehezen álltak elő.

Adatok karbantartása

A korábban átvett adatok megtekintése, listázása és szükség szerinti karbantartása.

Cikkek
Az aktuális COOP cikkválaszték árakkal és készletekkel együtt. Szükség szerint listázható.
Törzsadatok
A rendszert támogató törzsadatok ellenõrizhetõk és listázhatók ki.

Mennyiségi egységek
BTO / Cikk csoportok
ITJ számok
Boltok
Modem típusok
A telefonvonalra kapcsolt modemünk típusát a telepítéskor a fejlesztõkkel együtt vihetjük fel (ha még nincs itt).
Vonalkódok
Számlacsoportok
A PRO-COOP számlákon szereplõ csoportok, melyek szerint többféle listát kérhetünk le.
Cégek
A programot kezelõ és a cégkiválasztásnál beadható cégek. Legalább két cég szerepel itt, az ÁFÉSZ és a DEMO.

Árváltozás / Akció
A COOP aktuális akciói, akciós cikkei, elõirányzott árváltozásai, idõszaki engedményes cikkek és idényáruk.

Akciók karbantartása
A COOP által szervezett akciók.
Árváltozási / akciós cikkek
A COOP által szervezett akciókba besorolt cikkek, az árközlések cikkei és az idõszaki engedmények cikkei.
Archív árváltozások
Az adatok archiválása, törlése során kitörölt lejárt akciós és árközlésben szereplõ cikkek. Törlésük : DVNET.3.6.2.
COOP számlák
Itt tekinthetõk meg és listázhatók ki tételesen vagy számlánként a COOP által elkészített és átküldött számlák.

COOP számlák
A COOP által átküldött számlák tekinthetõk meg.
Archív számlák
Az adatok archiválása, törlése során kitörölt számlák találhatók itt. Törlésük : DVNET.3.6.2.

Átadó partnerek
A kapcsolatban levõ partnerek (jelen esetben a COOP) átadás-átvételhez szükséges azonosítói, melyek az átadás / átvétel-t befolyásolják.
Adatok törlése
Az érvényüket vesztett adatok törölhetõk le, ezáltal felszabadul az általuk elfoglalt hely, viszont késõbb listát sem kérhetünk róluk. FIGYELEMESEN használja !

Adatok törlése
A korábban átvett és érvényüket vesztett számlák, árváltozások és akciók törölhetõk le a törlés záró dátumának megadásával.
Archív adatok törlése
Az archivált rendelések, árváltozások és számlák törölhetõk le.

Fogyasztói árak
Lehetõség van arra, hogy boltjaink saját eladási ár szorzóit felvigyük a gépbe és a COOP-tól megkapott számlákat ezekkel a szorzókkal szoroztassuk ki, melyeket a boltba kiküldve jelentõsen megkönnyíthetjük a bolt terhelését.

Fogyasztói ár típusok
Az ÁFÉSZ által használt fogyasztói ár táblázatokat (pl. kisker, diszkont, C+C, stb.) sorolhatjuk be típusokba.
Fogyasztói ár szorzók
A típusok szerinti fogyasztói ár szorzókat vihetjük fel ITJ-nként.

Árváltozás aktualizálása
A korábban átvett és érvénybe lépõ árváltozások aktualizálásakor a cikkek eladási árai automatikusan módosulnak.
Telefonkönyv
A CHEOPS program modemes visszahívás funkció számára szükséges telefonszámok beállítása.

Rendelések rögzítése

A TÚRA szerinti és az akciós megrendelések rögzíthetõk le, generálhatjuk az aktuális megrendelésünket egy korábbi megrendelés alapján, vagy mobil adatgyûjtõvel felvett rendeléseket dolgozhatjuk be a gépünkbe. A korábbi megrendeléseinket ellenõrizhetjük és listázhatjuk is.

Túra megrendelések
A TÚRA szerinti megrendelések rögzítése COOP cikkszám vagy megnevezés szerint.
Akciós megrendelések
Egy AKCIÓ megrendelések rögzítése az akció kódjának beadása után cikkszám vagy név szerint.
Lezárt megrendelések
A korábban a COOP részére átadott megrendeléseket ellenõrizhetjük le illetve listázhatjuk ki.
Túra megrendelés generálása
Egy korábbi megrendelés szerint elõállíthatjuk az aktuális megrendelésünket, pl. a korábbi rendelés kiszállítási dátumának megadásával.
Akciós megrendelés generálása
Az aktuális akció kódjának beadása után egy korábban leadott AKCIÓ-s megrendelés alapján állíthatjuk elõ erre az akcióra vonatkozó megrendelésünket.
Megrendelés mobil adatgyûjtõvel
Ha rendelkezünk mobil adatgyûjtõvel, mellyel a polcok között haladva a termékek vonalkódját leolvasva beüthetjük a rendelendõ mennyiséget, gyorsan és pontosan vehetjük fel megrendelésünket. Az adatgyûjtõvel felvett megrendelés tételeit ezután letölthetjük a lerögzítendõ rendelések közé.

Adatok letöltése a gyûjtõbõl
A mobil adatgyûjtõbe felvett rendelési tételek letöltése.
Megrendelés feldolgozása
A gyûjtõbõl letöltött adatok áttöltése a TÚRA megrendelés közé.
Akciós megrendelés feldolgozása
A gyûjtõbõl letöltött adatok áttöltése az AKCIÓS megrendelés közé
Archív rendelések
A lezárt rendelések közül korábban töröl, archivált tételek ellenõrzése és listázása lehetséges. Törlésük : DVNET.3.6.2.

Átvétel / átadás / frissítés

A COOP által elõkészített adatok átvétele, az átvett adatok listázása és a saját adatok közé bedolgozása (frissítése) illetve az elõkészített rendelések, levelek leadása történik ebben a menüpontban.

Adatok átadása/átvétele
A COOP által elõkészített adatok (cikkek, árközlések, számlák, levelek) átvétele ill. rendelések, levelek átadása modemen keresztül.
Lista az átvett adatokról
A modemen átvett adatokról kérhetünk listát, mielõtt befrissítenénk a saját adatok közé, ezáltal leellenõrizhetõ és kilistázható, hogy pl. milyen új cikkeket forgalmaz a COOP.
Adatok frissítése
A modemen átvett adatok (listázás utáni) bedolgozása a saját adatbázisokba.
Rendelésátadás elõkészítése
A korábban összeállított (és le nem adott) megrendeléseket készíthetjük elõ átadásra és át is adhatjuk modemen vagy egy korábbi sikertelen átadást ismételhetünk meg illetve (vonalhiba esetén) mágneslemezre másolhatjuk a megrendeléseket, amit beküldhetünk a COOP-nak.
TÚRA megrendelések
A korábban összeállított (és le nem adott) TÚRA szerinti megrendeléseinket készíthetjük elõ átadásra és az elõkészítés után modemen át is adhatjuk.
AKCIÓS megrendelések
Az akció kód beadása után a korábban összeállított (és le nem adott) AKCIÓ-s megrendeléseinket készíthetjük elõ átadásra és az elõkészítés után modemen át is adhatjuk.
Ismételt rendelésátadás
Ha korábban nem sikerült leadnunk megrendeléseinket (pl. vonalhiba, foglaltság, stb. miatt), a lezárt megrendelések közül paraméter-kiválasztással (pl. kiszállítás dátumának vagy akció kód megadásával) kigyûjtethetjük az ismételten átadandó megrendeléseinket.
Rendelések mágneslemezre
Ha nem sikerült modemen átadni az utolsó megrendelést, kimásolhatjuk mágneslemezre és ha a lemezt beküldjük a COOP-nak, õk arról fel tudják dolgozni.
Adatok átvétele lemezrõl
Ha modemen nem sikerül a COOP-os adatok átvétele, az általuk kiküldött mágneslemezrõl másolhatjuk be a gépünkbe az adatokat. Ezután az adatok listázása és frissítése következhet.

Listák, kimutatások

Az átvett adatokról készíthetünk különbözõ hasznos listákat az ÁFÉSZ központ és/vagy a boltok részére, melyek támogatják a napi munkát illetve idáig nehezen (vagy sehogy sem) elõállítható készletgazdálkodási információkkal szolgál.

Cikkek listája
A COOP cikkekrõl készíthetünk listát. Választható sorrendek : cikkszám, megnevezés, szállító, cikkcsoport, számlacsoport, itj.
Üzletláncos cikkek
A COOP által besorolt MINI, NORMÁL, MAXI üzletláncos cikkeket listázhatjuk ki, az áruválaszték és a rendelés megkönnyítése érdekében.
Árváltozások
A COOP által küldött árváltozások listája készíthetõ el az érvényesség dátumának beadásával.
Akciós cikkek
A COOP által küldött akciós cikkek listája készíthetõ el az érvényesség dátumának beadásával.
Idõszaki engedmények
A COOP által küldött idõszaki engedmények listája készíthetõ el az érvényesség dátumának beadásával.
Megrendelõlap készítése
A boltnak kiadható megrendelõlap készíthetõ cikkszámonként, megnevezés szerint, cikkcsoportonként, szállítónként, számlacsoportonként, ITJ szerint. Lehet 1 vagy 2 oszlopos is.
Akciós megrendelõlap készítése
A boltoknak kiadható akciós megrendelõlap készíthetõ cikkszámonként, megnevezés szerint, cikkcsoportonként, szállítónként, számlacsoportonként, ITJ szerint. Lehet 1 vagy 2 oszlopos is.
TOP LISTÁK
A készletgazdálkodáshoz nélkülözhetetlen kimutatások, melyek többféle szempont szerint rendezve mutatják a boltok rendeléseit és a beérkezett számlákat.

Rendelések bolt + cikkenként
A lezárt és archivált megrendelésekrõl készíthetõ bolt + cikkenkénti sorrendben.
Rendelések cikk + boltonként
A lezárt és archivált megrendelések közül készíthetõ cikk + boltonkénti sorrendben.
Számlák bolt + cikkenként
Az aktuális és archivált számlákból készíthetõ bolt + cikkenkénti sorrendben TOP-LISTA.
Számlák cikk + boltonként
Az aktuális és archivált számlákból készíthetõ cikk + boltonkénti sorrendben TOP-LISTA.

Akciós rendelés összesítõ
Az akció kód megadása után az akcióra vonatkozó megrendelést összesíttethetünk cikkenként vagy cikk + boltonként.

Rendszerkarbantartás

Ebben e menüpontban olyan tevékenységeket végezhetünk, melyek elvégzése az adatok mentését kivéve csak idõközönként szükségesek.

Dokumentáció nyomtatása
A DVNET felhasználói kézikönyve és az idõközben bekövetkezett módosítások kérhetõk le képernyõre vagy nyomtatóra.

Teljes dokumentáció
A teljes DVNET program részletes ismertetése.
Programmódosítások
A módosított, bõvített vagy új programrészek, funkciók dátum szerint ellenõrizhetõk le.
Tudnivalók a MODEM-ekrõl
Hasznos tudnivalók a MODEM-ekkel kapcsolatban.
MODEM-es programok
A CO/SESSION és a CHEOPS program ismertetõje.
CÉG INFORMÁCIÓ, HÍREK
A Drén & Valner Szoftver Kft. által készített és forgalmazott programokról olvashatók információk, tájékoztatást kaphatunk a KFT legfrissebb program- és számítógép akcióiról, valamint rövid- és hosszútávú terveirõl is. Legalább HETENTE OLVASSA EL !

Paraméterek beállítása
A program mûködéséhez szükséges paramétereket a rendszer indításakor itt kell megadni. Módosításuk csak a fejlesztõk támogatásával történhet !
Adatok rendezése
Géphiba vagy áramkimaradás esetén elõforduló gépleállásból származó adatsérülések elhárítására témánként vagy teljes egészében rendezhetjük az adatállományok hibás részeit.

Árváltozások
Számlák
Cikkek
Törzsadatok
Rendelések
Technikai adatok
Archív adatok
Teljes rendezés

Rendszerellenõrzése
Ha a fejlesztõk vagy a COOP kiküldi a programok frissebb változatát, ebben a funkcióban hajthatjuk végre a szükséges módosításokat.

Automatikus frissítés
A COOP-tól modemen átvett vagy lemezen kapott módosított program beállításainak frissítése, mely során az 5.4.2-5.4.3-5.4.4. funkciók automatikusan lefutnak mind az AFESZ-ra, mind a DEMO-ra.
Frissítés átvétele
A DVNET program újabb változatát lehet modemen keresztül átvenni. Átveendõ állományok : NVF.ARJ, NVINST.ARJ.
FILES ellenõrzése
A rendszerhez szükséges adatállományok meglétének ellenõrzése és a hiányzó (új) állományok pótlása.
Struktúrák ellenõrzése
Az adatok szerkezetének, struktúrájának ellenõrzése a MINTA adatokhoz. Az eltérõ, a programfrissítés miatt változott szerkezetetek módosítása automatikus.
Winchester tisztítás
Ez a funkció a winchester AFESZ könyvtárrendszerében szereplõ összes *.BAK, *.IDX, H_*.*, H*.DB és *.$* típusú file-t letörli, felszabadítva az általuk lefoglalt helyet.
CHEOPS beállítások
A CHEOPS programhoz szükséges állományokat lehet újragenerálni.

Printerbeállítás
A printerünk vezérlõkaraktereit állíthatjuk be, melyek a nyomtatás befolyásolják. A program telepítésekor alapértelmezés szerint EPSON nyomtatóra vannak beállítva, de bármilyen printer definiálható a rendszerhez.

Printer nyelv bevezetése
Ha nincs meghatározva, bevezethetjük a printerünk által használt nyelvet és megadhatjuk a nyelvben meghatározott vezérlõ kódokat, melyek a betûsûrûségét (10,12,17,20 kar./inch) a vastag betû ki-bekapcsolását és a printer alaphelyzetbe állítását vezérlik.
Printer típus bevezetése
A printer típusok és a hozzájuk tartozó nyelvek megadása.
PRINTER.MEM generálása
Az elõzõ menüpontban beállított printertípusnak megfelelõ printervezérlõ kódrendszer generálása egy PRINTER.MEM file-ba, melyet a program a printer vezérlésére használ.
Printer tesztelés
A beállított kódok helyességét ellenõrizhetjük egy próba-nyomtatással.

Adatok mentése
Az adatok mentése, másolatpéldány készítése minden nap szükséges a géphibákból származó adatvesztés minimalizálása érdekében. Javasolt, hogy minden nap másik lemezre mentsük az adatokat.

Adatok mentése
Az adatok az ARJ.EXE-vel az AFESZ.ARJ-be menthetjük tömörített formában.
Adatok másolása a DEMO-ba
Az adatainkat átmásolhatjuk a DEMO munkaterületre, ahol minden funkciót kipróbálhatunk az ÉLES adataink változtatása nélkül.

Levelezés
Ezzel a funkcióval lehetõségünk van a PRO-COOP-nak levelet írni és elküldeni modemen, valamint tõle levelet kapni. Ezeket a leveleket megõrizhetjük vagy szükség esetén le is törölhetjük.

Szövegszerkesztés
Ez a menüpont rövid szöveges (parancs) állományok létrehozására, ill. karbantartására alkalmas (pl.: config.sys), valamint levél megírására.
Levelek elõkészítése
A megírt levelet lehet elõkészíteni átadásra, melynek során létrejön a LEVEL.ARJ
Levelek mágneslemezre
Ha nincs telefonos kapcsolat, akkor az elõkészített levelet lehet kimásolni mágneslemezre.
Levelezési napló
Az összes kapott és küldött levelet itt lehet megtekinteni.
Levelek törlése
A felesleges leveleket lehet kitörölni az adatbázisból.

Napi feladatok

Adatok átvétele a NAGYKER-tõl, lista az átvett adatokról, adatok feldolgozása
Választék lista, választék lista változásai (új és módosult cikkek)
Árváltozások, akciók, idõszaki engedmények listája
Egyéb cikk-információk
Display összetétel
Tapadó cikkek
Tapadó grátisz
Mennyiségi engedmények
Helyettesítõ cikkek
Túra-, akciós-, standard-, márkatermék megrendelõ lap nyomtatás
Számlák és a nem teljesítések
Levelezés bonyolítása a NAGYKER-rel
Megrendelések rögzítése, összesítése és leadása
Túra megrendelések
Elkövetkezendõ akciók, árváltozások jelzése
Helyettesítõ cikkek akciójának jelzése
Mennyiségi engedmény jelzése
Tapadó grátisz jelzése
Cégszintû túlkészlet jelzése cikkenként
Cikkcsoportos rendelésrögzítés
Adott gyártók cikkeire
Kötelezõen tartandó (üzletláncos) cikkekre
Adott árucsoport cikkeire
Akciós megrendelések
Reklámozott és nem reklámozott jelzéssel
Kötelezõ tartás jelzéssel
Rögzítés a megrendelõlap sorrendjében
Információk
TOP listák a megrendelések és a beérkezett számlák alapján
Nem rendelt üzletláncos cikkek listák