DVBOOK - Ügyvitel

Az ügyviteli rendszerrel egy társaság teljes körű adminisztrációja elvégezhető, beleértve a pénzügyi, főkönyvi, boltleszámoltatási, bér- és munkaügyi, tárgy eszközök tag és részvénynyilvántartási és felvásárlási feladatokat is.

1. PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS (DVBOOK)

 • vevő-szállító analitika és kivonat, bank, pénztár, kompenzációk feldolgozása
 • ÁFA kimutatás általános és különleges eljárás alapján is, automatikus főkönyvi feladás
 • naprakész nyitott tétel és késedelemben levő számlák (0-90, 90-180, stb. napos) kimutatása
 • kimutatás a számlázatlan szállítói visszáruról
 • átutalások, fizetési bizonylatok, felszólítások, likviditási terv készítése
 • késedelmi kamat számfejtése, terhelő levél és egyenlegközlő levél nyomtatása, számlázás
 • kapcsolattartás a HOME BANKING rendszerekkel, automatikus bankelvezetés
 • a boltok COOP számláinak és a DVCASSA hitelszámláknak automatikus átvétele modemen

2. FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS, MÉRLEGKÉSZíTÉS (DVBOOK)

 • vegyes feladások és az analitikus rendszerek feladásainak automatikus könyvelése
 • főkönyvi kivonat, karton, napló, gyorsmérleg készítése
 • adózott eredmény elszámolása, automatikus új év nyitás, több év párhuzamos könyvelése
 • költségfelosztás különböző módszerekkel, egységenkénti kivonat, jövedelmezőség számítás
 • eredmény-kimutatás összköltség eljárással és forgalmi-költség eljárással, mérlegkészítés

3. BOLTELSZÁMOLTATÁS (DVBOOK),

 • áru- és pénzforgalmi jelentés készítése időszakonként
 • ELÁBÉ számítás, árrés-realizálás, automatikus főkönyvi feladás
 • bolti kivonat (forgási sebesség, árrés-tömeg, árrés százalék, beszerzés, árbevétel, átlagkészlet)
 • egyeztetés a szállítói számlákhoz, kimenő számlákhoz, bolti befizetésekhez, bolti átadásokhoz
 • leltározás 1, 2 vagy 3 áron
 • a boltok COOP számláinak automatikus átvétele
 • DVCASSA-s boltok tablóinak modemen keresztüli automatikus átvétele
 • hagyományos boltok vonalkódos leltározása 1 nap alatt ( DVLELTAR)

4. Bér, személyzet, munkaügy, statisztika (DVBER)

 • rendszeres és egyedi járandóságok és levonások göngyölített hóközi és hóvégi számfejtése
 • tetszőlegesen választható nyugdíjpénztári díj-, átlagbér-, jutalék- és teljesítmény-számfejtés
 • kifizetési- és címletjegyzék, pénzintézeti átutalások, SZJA- és járulékbevallások készítése
 • munkaügyi statisztika, havonkénti bér és létszám jelentés egységekre és cégre összesítve
 • bér és SZJA kartonok, járulék-elszámolási lap, adatlap vezetése
 • teljeskörű évvégi APEH jelentések leporellón és mágneslemezen is

5. Tárgyi eszközök nyilvántartása (DVTARGY)

 • teljeskörű eszköznyilvántartás választható időszakonkénti (1, 3, 6, 12 hó) napra számolt amortizációval
 • kartonok naprakész vezetése, analitikus listák főkönyvi számonként és egységenként
 • automatikus főkönyvi feladás, mérlegsoros kimutatás
 • egységenkénti vagy teljeskörű leltározás

6. Tagok, értékpapírok, CÉLRÉSZJEGYEK, RÉSZVÉNYEK (DVTAG)

 • tagok nyilvántartása, meghívók és etikettek készítése
 • részjegyek és üzletrészek nyilvántartása, osztalékok számfejtése, vásárlási utalványok nyomtatása
 • célrészjegyek nyilvántartása, szerződések készítése, kamatszámfejtés tetszőleges időszakra
 • tagi befizetések nyilvántartása, kamatszámfejtés
 • részvények nyilvántartása, üzletrészek átváltása
 • főkönyvi feladás

7. FELVÁSÁRLÁS (DVFELV)

 • cikkelemes készletnyilvántartás
 • bevételezés, felvásárlás, értékesítés, számlázás, pénztárkezelés, költségek könyvelése
 • ELÁBÉ számítás, jogcímösszesítő, mérlegsoros kimutatás, főkönyvi feladás, negyedéves elszámolás
 • cikkelemes leltározás